Stained glass partition

a stained-glass partition is a decorative structure used to divide space indoors and create an aesthetic effect using glass and metal, wood or other materials. It can have different shapes, sizes and designs, and is often used to create dividing walls, partitions between rooms or to decorate windows or doors.

Stained glass partitions usually include colored or structured glass, as well as metal or wooden frames. They can be decorated with various drawings, patterns or geometric shapes that create the impression of a work of art. Such partitions are often used in living rooms, offices, restaurants, hotels and other places where the aesthetic aspect and the creation of a separated, but visually transparent space are important.

Stained glass partitions can be made to order in accordance with the individual design requirements and preferences of the customer.

Вітражна перегородка - це декоративна конструкція, яка використовується для розділення простору в приміщенні та створення естетичного ефекту за допомогою скла та металу, дерева чи інших матеріалів. Вона може мати різні форми, розміри та дизайн, і часто використовується для створення розділювальних стін, перегородок між кімнатами чи для декорування вікон або дверей.

Вітражні перегородки зазвичай включають в себе кольорове або структурне скло, а також металеві або дерев'яні рами. Вони можуть бути оформлені різними малюнками, візерунками або геометричними формами, що створюють враження мистецького твору. Такі перегородки часто використовуються у вітальнях, кабінетах, ресторанах, готелях та інших місцях, де важливий естетичний аспект і створення розділеної, але візуально прозорої простору.

Вітражні перегородки можуть бути виготовлені на замовлення відповідно до індивідуальних дизайнерських вимог та вподобань замовника.