Stained glass sculpture “autumn flowers”

One of the first experimental designs of Denys Kutnyakhov in the so-called "WATERCOLOR series".

Stained glass sculpture "Autumn flowers" The main idea behind the creation of this series of stained glass sculptures based on original technology is to show the viewer of a stained glass work the possibility of transitioning from a two-dimensional perception of stained glass art to three-dimensional spatial images that arise when contemplating this work. This is achieved by using different textures and shades of glass and a verified distance.

Ця робота. Одна із перших розробок Дениса Кутняхова в так званій "АКВАРЕЛЬНІЙ серії".
Вітражна скульптура "Квіти осіні"
Основна ідея створення цієї серії вітражних скульптур за оригінальною технологією, це показати глядачу вітражного твору, можливість переходу від двовимірного сприйняття вітражного мистецтва в тривимірно просторові образи, які виникають при споглядання цього твору. Це досягається шляхом використання різних фактур та відтінків скла та вивіреної дистанції.