Stained glass painting “Grape pickers”

The stained-glass painting "Grape Pickers" is made as an integrated stained-glass panel with LED lighting in the interior of the wine tasting room. This work is a synthesis of classic Tiffany stained glass and original hand painting.

Вітражна картина " Збирачі винограду" виконана як інтегроване вітражне панно з LED підсвіткою в приміщенні кімнати для дегустації вин. Ця робота є синтезом класичного вітража Tiffany та ручного авторського розпису.