Stained glass sculpture “autumn flowers#2”

One of the first experimental designs of Denys Kutnyakhov in the so-called "WATERCOLOR series".

Stained glass sculpture "Autumn flowers#2" The main idea behind the creation of this series of stained glass sculptures based on original technology is to show the viewer of a stained glass work the possibility of transitioning from a two-dimensional perception of stained glass art to three-dimensional spatial images that arise when contemplating this work. This is achieved by using different textures and shades of glass and a verified distance.

 

Ця робота. Одна із перших розробок Дениса Кутняхова в так званій "АКВАРЕЛЬНІЙ серії".
Вітражна скульптура "Квіти осіні"
Основна ідея створення цієї серії вітражних скульптур за оригінальною технологією, це показати глядачу вітражного твору, можливість переходу від двовимірного сприйняття вітражного мистецтва в тривимірно просторові образи, які виникають при споглядання цього твору. Це досягається шляхом використання різних фактур та відтінків скла та вивіреної дистанції.